China

Het land China is onderverdeeld in de volgende eenheden:

  • 4 stadsprovincies
  • 23 provincies
  • 5 autonome regio’s
  • 2 Speciale Bestuurlijke Regio’s

Tot nu toe wandelbankjes verzameld in de volgende administratieve indeling: